VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
MIĶEĻA PUTRĀMA MM
Miķelis Putrāms
PUBLISKĀ TELPA IR MAINĪGA. PRIVĀTĀ TELPA IR STATISKA. PUBLISKĀ TELPA IR IZKLIEDĒTA. PRIVĀTĀ TELPA IR KONCENTRĒTA. PUBLISKĀ TELPA IR TUKŠA; TĀ IR IZTĒLE. PRIVĀTĀ TELPA IR AIZPILDĪTA; TĀ SATUR LIETAS UN ATMIŅAS. PUBLISKĀ TELPA IR ATVĒRTA. PRIVĀTĀ TELPA IR FUNKCIONĀLA. PUBLISKĀ TELPA IR INFORMĀCIJA. PRIVĀTĀ TELPA IR VIEDOKLIS. PUBLISKĀ TELPA IR ATBALSTS. PRIVĀTĀ TELPA IR ZIŅOJUMS. PUBLISKĀ TELPA ATRODAS NESTABILĀ LĪDZSVARĀ. PRIVĀTĀ TELPA PĒC BŪTĪBAS IR STABILA. PUBLIC SPACE IS MOBILE. PRIVATE SPACE IS STATIC. PUBLIC SPACE IS DISPERSED. PRIVATE SPACE IS CONCENTRATED. PUBLIC SPACE IS EMPTY; IT IS THE IMAGINATION. PRIVATE SPACE IS FULL; IT CONSISTS OF OBJECTS AND MEMORIES. PUBLIC SPACE IS INDETERMINATE. PRIVATE SPACE IS FUNCTIONAL. PUBLIC SPACE IS INFORMATION. PRIVATE SPACE IS OPINION. PUBLIC SPACE IS SUPPORT. PRIVATE SPACE IS THE MESSAGE. PUBLIC SPACE IS, FINALLY, IN AN UNSTABLE EQUILIBRIUM. PRIVATE SPACE IS, BY NECESSITY, STABLE. FEDERICO SORIANO. THE METHAPOLIS DICTIONARY OF ADVANCED ARCHITECTURE. ACTAR, 2003