VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
 

Jaunākajā 'Studijas' numurā lasiet:

JANA KUKAINE
Atzīmēt uz nogriežņa punktu V. Recenzija par Saņas Kantarovska un Ellas Krugļanskas izstādi “Mazā Vera”
Marked point V back on the line. Review of Sanya Kantarovsky’s and Ella Kruglyanskaya’s Little Vera exhibition

RIHARDS BRAŽINSKIS
Skaņu dārzs. Recenzija par skaņu mākslas izstādi "SKAN II"
Garden of Sounds. Review of the SKAN II sound art exhibition

SANTA MIČULE
Fragmentāras informācijas interpretācija. Recenzija par izstādi "Vairāk, vairāk"
Interpretation of fragmentary information. Review of the More, More exhibition

MAIJA RUDOVSKA
Ietīties kafejnīcā. Izstāžu sērija "Virsbūve. kafejnīcas lieta trīs turpinājumos"
Wrapped up in the cafe. The Hanging Above. The Case in the Cafe series of solo exhibitions

MARIJA LAKMANE / MARIA LAKMAN
Galantais kavalieris. Andreja Lapiņa dzīve un liktenis
The gentle cavalier: the life and fate of Andre Lapine

DITA BIRKENŠTEINA
??? + stils = dzīvesstils. Recenzija par Ugņus Gelgudas un Neringas Čerņauskaites zīmola Pakui Hardware izstādi “Skrējēja metafizika”
??? + Style = LifeStyle. Review of Ugnius Gelguda and Neringa Černiauskaitė’s a.k.a. Pakui Hardware’s The Metaphysics of the Runner exhibition

LĪGA MARCINKEVIČA
Jāņa Taurena un Līgas Marcinkevičas saruna 9. jūlijā
Jānis Taurens and Līga Marcinkeviča's conversation on July 9th