VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
 

Jaunākajā 'Studijas' numurā lasiet:

SANTA MIČULE
Patīk viss labais
Likes everything that is good

ALISE TĪFENTĀLE
Selfija gads beidzies. Kas turpmāk?
What’s next after the year of the selfie?

JĀNIS TAURENS
Māksla aiz filozofijas
Art behind philosophy

MAIJA RUDOVSKA
Es gribētu saprast...
Vai nav jauks aicinājums komunicēt?
I’d like to understand...
Isn’t that a nice invitation to communicate?

RAITIS ŠMITS, RASA ŠMITE
Saglabāt kā?
Save as?

JĀNIS BORGS
Jau tad, jau tad...
Already then, already then...

BARBARA FESLERE / BARBARA FÄSSLER
Pieradinātās nejaušības
Tamed chance events

JANA KUKAINE
Reiz lēdija viena no Portugāles
There was a young lady of Portugal