VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Nodibināta Purvīša balva mākslā
Elita Ansone
Ideja par balvu, kas būtu nosaukta tieši Vilhelma Purvīša (1872-1945) vārdā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā dzima 2005. gadā, kad tika rīkota muzeja simtgade. Atkal un atkal nācās pārliecināties par tautā iemīļotā ainavista ne vien lielisko glezniecības kolekciju, bet arī viņa neaizstājamo kultūrvēsturisko lomu Latvijā, kuras nozīmīga daļa saistīta tieši ar tagadējo Latvijas Nacionālo mākslas muzeju (toreiz Pilsētas mākslas muzeju), ko mākslinieks vadīja no 1919. līdz 1944. gadam (izņemot 1940.-1941. gadu). Šodien Purvīša gleznas ir izstādītas muzejā līdzās viņa laikos vēl jaunajiem un "zaļajiem" māksliniekiem, kurus tieši viņš novērtēja, kuru darbus izstādīja un iepirka muzeja kolekcijai. Viņš bija latviešu mākslas patriots, gan dibinot Latvijas Mākslas akadēmiju (1919), gan izveidojot līdz tam nebijušu Latviešu mākslas nodaļu muzejā, gan esot visu ārzemēs sarīkoto latviešu mākslas izstāžu ģenerāldirektors līdz 1940. gadam. Purvītis bija pārsteidzoši laikmetīgs savā muzeja direktora stratēģijā, kam toreiz nebūt neskanēja tikai  aplausi, bet ko šodien mēs ar visdziļāko cieņu atzīstam par apbrīnojami tālredzīgu. Viņa personības ieguldījumam nav līdzinieka, tāpēc šaubīties par balvas nosaukumu nenācās ne mirkli.

 
  Līdz reālai balvas organizēšanas procedūrai esam nonākuši tikai tagad - 2008. gada sākumā. Un šis tiešām ir tas gadījums, kad moderno vārdu  "sinerģija" var lietot, runājot par četru uzņēmumu sadarbības principu. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Kultūras projektu aģentūra Indie, "Prae. Sabiedriskās attiecības" un SIA Alfor nodrošina un veido Purvīša balvu.

Laba māksla Latvijā nav retums - notiek daudz interesantu, ievērības cienīgu lietu. Tomēr Purvīša balvas mērķis nebūtu akcentēt, ka ir radies vēl viens labs mākslas darbs. Mēs gribam veicināt tādu darbu rašanos, kuri būtu pasaules izziņas un izpratnes procesa sastāvdaļa, kurus aplūkojot rastos sajūta, ka esi devies vizuālā un sajūtu ceļojumā kādās dziļākās dzīlēs, varbūt vārdos nemaz nenosaucamās. Jo visas ģeniālās lietas jau ir vienkāršas. Tomēr saprotiet arī šī uzdevuma - formulēt balvas ieguvēja mākslas darba visas īpašības - neiespējamību. Izcila māksla vienmēr pārsteidz. Cik gan bieži kas tāds var rasties? Ja mūsu mazajai Latvijai reizi pāris gados šāds darbs dzims, skat, pēc divdesmit gadiem varbūt varēsim jau, vēsturē lūkojoties, ieraudzīt jaunu paradigmu dzimšanu mākslā, kas neizbēgami būs saistīta ar atbilstošām paradigmu maiņām laikmetā.

Purvīša balvas definīcija nolikumā skan: "Purvīša balva mākslā ir apbalvojums profesionālajā mākslā, kas tiek piešķirts māksliniekam vai mākslinieku grupai, kura pārstāv Latvijas mākslu Latvijā vai pasaulē ar izcilu mākslas darbu, kas dziļi saistīts ar sava laikmeta norisēm, ir personiski pamatots un kurā ir saite starp laikmeta dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām." Balvas apjoms ir 20 000 latu. Darbam jābūt parādītam publiskā telpā. Pirmajā balvas piešķiršanas reizē tiks izvērtēts 2007. un 2008. gads, un to darīs ekspertu grupa septiņu cilvēku sastāvā. 2008. gada beigās vienkāršas balsošanas ceļā par Purvīša balvas kandidātiem tiks izvirzīti astoņi mākslinieki (vai mākslinieku grupas), un nominētie darbi tiks izstādīti kopizstādē 2009. gada februārī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē "Arsenāls". Tālāk šo astoņu mākslinieku izstādītos darbus izvērtēt ieradīsies starptautiska žūrija deviņu cilvēku sastāvā un izraudzīsies vienu Purvīša balvas ieguvēju.

 
Atgriezties