VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
LIDOT
Aija Zariņa
 
 
Valsts Mākslas muzejs. Vestibils, pirmais stāvs. Abās pusēs – zāles: Rērihs, baltvācu gleznas. Otrais stāvs. Abās pusēs – zāles ar aizgājušā 19. un 20. gadsimta mākslu: Roze, Rozentāls, Valters, Zeltiņš, Matvejs, Grosvalds, Kazaks, Klucis. Kas ir tas, kas saista Oļega Tillberga lidaparātu ar viņiem? Lidojums... Tas ir lidojums! Mums jau tika dota iespēja to visu (mākslu muzejā) samērot ar bodi Ērika Boža variantā, ar “zāģi” (t.i., konkurenci) Aigara Bikšes variantā. Tie bija mēģinājumi apskatīt mākslu mūsdienu modernās sabiedrības piedāvātajos ietvaros un noteikumos. Oļegs mums piedāvā citu skatījumu. Skatījumu, kas darbojas plašāk. Visos laikos cilvēks ir tiecies lidot, pacelties pāri savu iespēju robežām. Šīs tieksmes un ilgas likušas iztēloties, radīt ar mākslas palīdzību savu – ideālāku modeli, nekā piedāvā dzīve. Radīt savu domu modeli, “ieiet citā telpā”. Talants ir šī brīnumainā spēja, burvju flauta, kas ļauj ieiet citos stāvokļos. Iztēle ir saite, kas saista mūs ar sistēmu, kurai piederīgi mēs esam. Tajā ieprogrammēta mūsu kā radību tālāka attīstība. Tā garantē mūsu virzību – uz augšu. Mākslas loma ir kontakts ar šo nezināmo sistēmu, “Nezināmo formulu” (Oļega izstādes nosaukums),   bet diemžēl ne šīs sistēmas apzināšana. (Šis apstāklis liek apstāties Subačam, Aijai Zariņai, Gabrānam un citiem paziņot, ka mākslas nav.) Un galu galā ir pienācis laiks visai cilvēcei spert soli šī “noslēpuma” apzināšanas virzienā. “Sistēmas kustināšana” – tā varētu nosaukt to, ar ko nodarbojas māksla, “kādas augstākas patiesības simboli” (Janis Rozentāls) nodrošina arī barotni visai mūsdienu tehnoloģiskajai sabiedrībai, kā tas arī ir bijis visos laikos. Bez šī nodrošinājuma  (šīs saites) nebūtu iespējama cilvēka dzīve “matriksā”. Tā būtu bezcerīga un neiespējama. Kā jau bez barības. Tā ir mākslas nozīme. Tā jau arī ir atbilde uz jautājumu, kas ir māksla. Tā ir arī Tillberga izstādes nozīme – spēja nelietot tuvredzīgās brilles un atcerēties, ka svarīgāks ir lidojums, t.i., virzība, cilvēka attīstība. Ja turpina domu – kas ir māksla, ja tās robežas paplašinās un izzūd? Ja māksla saplūst ar politiku, filozofiju, reliģiju, zinātni, dabu un pat Dievu. (Mēs gribētu to veicināt, lai varētu pārvietoties brīvi bez ie-robežojumiem.) Kur paliek māksla? Vai tās vairs nav? Vai to vajag atšķirt? Vai to var atšķirt, ja mākslas ķermenis ir pieņēmis citu nozaru ietērpu? Vai to var atšķirt, ja tā darbojas jauno mediju publiskajā telpā? Jā. Tās robežas ir stingri noteiktas. Tās pazīmes ir nekļūdīgas, tās ir šīs saites. Saites ar “lielākiem lielumiem”. Saites, kas nodrošina mūsu lidojuma iespēju.
 
Atgriezties