VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
KASPARA ZARIŅA KARNEVALIZĀCIJA
Anita Vanaga, īpaši “Studijai”
Daudzas būtiskas dzīves puses, precīzāk – tās slāņi, turklāt dziļākie, var tikt atrasti, apzināti un izteikti tikai ar karnevāla valodas palīdzību. Lai to apgūtu .. nav nepieciešams zināt tradīcijas visus posmus un visus atzarus. Žanram piemīt sava organiska loģika, kuru var zināmā mērā saprast un radoši apgūt pēc dažiem žanra paraugiem, pat pēc to fragmentiem. M. Bahtins 1