VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Valdis VilleruŠs. Mani interesē grāmata vispār
Materiālu sagatavoja Ieva Lejasmeijere
Grafiķis, grāmatu mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, pārsvarā strādā kokgrebumā. 1998.gadā Grāmatizdevēju asociācijas rīkotajā konkursā par 1997.gada skaistāko grāmatu uzvarēja V.Villeruša iekārtotā grāmata – izdevniecības "Jumava" kopīgi ar Kultūras fondu izdotā Bazilija Plīnija "Slavas dziesma Rīgai". Arī oriģinālliteratūras grupā par labāko tika atzīta "J.Rozes apgādā" iznākusī Kārļa Skalbes pasaku izlase, kurā V.Villerušs izmantojis N.Strunkes, S.Vidberga, U.Skulmes ilustrācijas Skalbes pasakām. Komplektē mate-riālus par latviešu grāmatu mākslas un grafikas vēsturi no pirmsākumiem līdz mūsdienām.
 
Trimdas latviešu dokumenti no Kalamazū (Mičigana, ASV)
Guntis Švītiņš,