VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
No LNB Mākslas lasītavas

 
Alexander Dumbadze. Bas Jan Ader: Death Is Elsewhere
Chicago: University Of Chicago Press; Reprint edition, 2015. 200 p.
ISBN 9780226269856

Kopš Basa Jana Adera noslēpumainās bojāejas, mākslas darba tapšanas vārdā veicot jūrasbraucienu uz Četemu, viņš ir kļuvis par vienu no romantizētākajām personībām 20. gs. mākslas vēsturē. Cenšoties domāt par Adera atstāto mantojumu ārpus poētisma un tra̧ikas, kas apvij mākslinieka nāves leģendu, šajā izdevumā mākslas vēsturnieks Aleksandrs Dumbadze skata viņa personību Losandželosas konceptuālās mākslas kontekstā 20. gs. 70. gadu sākumā. Piedāvājot izvērstu argumentāciju par Adera darbiem raksturīgo māksliniecisko subjektivitāti, autors skaidro arī viņa milzīgo nozīmi laikmetīgajā mākslā.

Lai radītu priekšstatu par dinamisko mākslas vidi, kurā bija sakņota mākslinieka darbība, Dumbadze meistarīgi savij Adera dzīvesstāstu ar teorētiskām pārdomām un arhivālu materiālu izpēti. Ņemot talkā arī vēstules un laikabiedru atmiņas, autors uzbur fascinējošu mākslinieka portretu un vēsta par viņa bērnību Amsterdamā Otrā pasaules kara laikā, studijām Otisa Mākslas institūtā Losandželosā, aizraušanos ar filozofiju un Marselu Dišānu utt. Īpašu uzmanību Dumbadze pievērsis mākslinieka interesei par brīvās gribas izpausmēm un gravitācijas spēku un Adera iedarbīgajai praksei radīt nepastarpinātus, emocionāli tiešus mākslas darbus, kas balstās uz idejas atainojumu, fiksējot savu izspēlēto pieredzi. Lai arī autora rakstītajam vietām tiek pārmesta pārlieku virspusīga spekulācija attiecībā uz mākslas darbu nozīmi, Bas Jan Ader: Death Is Elsewhere tiek uzskatīts par līdz šim pilnīgāko un niansētāko Adera darbībai veltīto izdevumu un patiesi aizraujošu lasāmvielu.


Claes Oldenburg: Selected Writings 1956-1969: Writing on the Side 1956-1969. Ed. by Ann Temkin, Maartje Elizabeth
Oldenburg, Achim Hochdorfer. New York: Museum of Modern Art, 2013. 368 p.
ISBN 9780870708701

„Nekonsekventa autobiogrāfija”, fragmentu akumulācija, kas dreifējot varētu izveidot kādu struktūru – apmēram tā popārta klasiķis, gigantisko mīksto pārtikas produktu un sadzīves priekšmetu inženieris Klāss Oldenburgs raksturo šo grāmatu, kurā apkopotas viņa dienu hronikas, piezīmes, dzejoļi, izstāžu koncepciju uzmetumi, performanču un īsfilmu scenāriji. Par laimi, grāmatas veidotāji tekstu dreifēšanu nav pilnībā atstājuši likteņa varā, bet sagrupējuši tos hronoloģiski un atbilstoši radošās biogrāfijas periodiem, tāpēc piezīmes sniedz lielisku ieskatu Oldenburga ideju ražošanas procesā. Šīs piezīmes tikai ļoti skopi atsedz prozaiskās ikdienas dzīves līmeni un gari neskaidro mākslas darbu koncepcijas, tomēr ir paradoksāli informatīvas. Blakus vienkārši stilīgiem teikumiem atrodam vienmēr nepabeigtus lakoniskus, bet neatlaidīgus mēģinājumus formulēt, kāds ir šis apziņas stāvoklis, attieksme, kas veido šo mākslu, kas nav romantiska, ir primitīva, formālistiska, zinātniski ekspresionistiska, materiālistiska. Māksla bez eskeipisma, māksla, kas „uzaugusi, nezinot, ka ir māksla”, kas „iznāk no skursteņa kā melni mati un izklīst debesīs”, māksla, ko „uzvelk un novelk kā bikses un kurā rodas caurumi kā zeķēs”. Un tā tālāk.


Matravers, Derek. Introducing Philosophy of Art: In Eight Case Studies

Durham: Acumen Pub., 2013. 165 p.
ISBN 9781844655373

Tuvojoties kārtējam mācību gadam, kļūst aktuāla arī jaunu obligātās literatūras sarakstu veidošana. Grāmata Introducing Philosophy of Art: In Eight Case Studies noteikti noderēs gan studentiem, gan mācībspēkiem, kā arī ikvienam, kurā ir modusies interese par laikmetīgās estētikas problēmām. Tās autors, filozofijas profesors Dereks Metrevers, izdevumu ir veidojis ar mērķi iepazīstināt ar mākslas filozofiju, analizējot astoņus plaši atzītus 20. gs. mākslas šedevrus. Katrs darbs, kas attiecīgi veido vienu grāmatas nodaļu, ir ticis izvēlēts, lai atainotu kādu konkrētu estētikas aspektu mūsdienu mākslā. Piemēram, Īva Kleina sērija „Antropometrija” grāmatas ievaddaļā vedina iedziļināties laikmetīgās prakses kontekstā neapnīkstošā jautājumā „Kas ir māksla?”, Lūsjana Froida „Guļamistaba viesnīcā” kalpo par motīvu mākslas darba vērtības apspriešanai; Luīzes Buržuā varenās zirnekļu mātes skulptūra Maman – apcerei par nodomu un interpretāciju; Edvarda Hopera glezna „Naktsputni” pievērš uzmanību mākslā pausto zināšanu nozīmei, Gerharda Rihtera „Mirušais II” – viltojumam, kopijai un mākslas darba variācijām utt. Var teikt, ka izdevums piedāvā teorētiski argumentētu un uz zināmiem piemēriem balstītu diskusiju bāzi, kas nodrošina ērtu integrēšanos tēmā tiem, kam mākslas baudīšana filozofiskās dimensijās ir mazāk ierasta pieredze.


Psychoanalysis and the Image: Transdisciplinary Perspectives. Ed. by Griselda Pollock
Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd, 2006. xvi, 247 p. Series: New interventions in art history
ISBN 9781405134613

Lielbritānijas Mākslas vēstures asociācijas paspārnē līdz šim jau tapuši vienpadsmit sērijas New Interventions in Art History izdevumi, kas tiecas atklāt jaunus skatpunktus mākslas vēstures pētniecībā, ar zinātnisku rūpību izvēršot attiecīgajā izdevumā aktualizētos ar mākslu saistītos faktorus. Rakstu krājuma sastādītāja, pazīstamā mākslas vēsturniece Grizelda Polloka, aicina lasītāju ielūkoties starpdiscipilnāra pētījuma auglīgajās perspektīvās – psihoanalīzes un mākslas krustpunktā. Septiņu rakstu autori ar šādu uzstādījumu šķetina vairāku 20. gs. mākslas darbu savijušās saiknes ar dažādiem Zigmunda Freida psihoanalīzes konceptiem: melanholiju, psiholoģisku traumu, seksualitāti, sapņiem un feminitāti.

Analizētie darbi pārstāv dažādus mākslas veidus, ne tikai, kā varbūt vedina domāt grāmatas nosaukums, divdimensiju attēlus; proti, bez glezniecības darbiem tiek rūpīgi pētīti arī literāri teksti, instalācijas un kinomākslas darbi, kuru autoru izvēlēto objektu attēlojums ir pētījuma centrā.

Pieredzējušākam mākslas vēstures pētniekam vai psiholoģijas studentam lasīšana veiksies raitāk un būs aizraujošāka, tomēr Psychoanalysis and the Image lielākais devums jebkuram mākslas interesantam būs saistoša psihoanalīzes izziņa caur tās sasaisti ar vizuālajām mākslām.
 
Atgriezties