VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Eiforija tumšās matērijas priekšā
Eduards Dorofejevs
Atis Jākobsons. „Frekvences (Eiforija)”
Galerija „Māksla XO”
07.06.–05.07.2016.
 
Atis Jākobsons. Bez nosaukuma. (Berlīne-Eiforija 16). Audekls, eļļa. 50 × 40 cm. 2014–2016
Foto: Atis Jākobsons
 
Cilvēkiem raksturīgi visu vienkāršot, un tas ir neizbēgami. Mūsu galvās ir ļoti daudz elementāru atbilžu uz sarežģītiem jautājumiem. No vienas puses, tas ļauj taupīt enerģiju un laiku, izmantojot lakoniskas gatavas formulas tur, kur realitāte nereducētā veidā būtu palikusi nepārvarami komplicēta mūsu saprašanai. Bet, no otras puses, īsas un ātras atbildes rada ilūziju par zināšanām, jo neatkarīgi no tā, cik tās ir patiesas, dzīvojot izskaidrotā pasaulē, mēs jūtamies patīkamāk un drošāk. No Okama līdz Einšteinam mēs gadsimtiem ilgi dzirdam aicinājumus nesarežģīt lietas, kuras var izteikt vienkārši, bet nevar sacīt, ka bieži un godprātīgi sekojam šim ieteikumam. Varbūt vienīgi konceptuāli mākslinieki, uzsverot, ka mākslas centrā ir ideja, mākslas darba materialitāti savā praksē bieži reducē līdz absolūtam minimumam. Tomēr biežāk šķiet, ka tā vietā, lai atmestu nevajadzīgas detaļas, mēs uzburam miglu, kurā dabiski un brīžiem skaisti pazūd viss liekais, tiek noapaļoti visi asie stūri un pieklusinātas pārāk skaļās balss. Kā romantiķi atsakoties no ieceres atklāt pasaules uzbūvi visā pilnībā, mēs it kā noliecam galvu neizzināmā priekšā, vērojot atsevišķus neskaidrus fragmentus, kas izpeld no visaptverošās miglas. Beigās sanāk, ka mūsu racionālā iecere izvairīties no pārmērīgas detalizācijas un sīkumainības, lai labāk saprastu pasauli, kļūst par romantisku dūmaku, kas kopā ar nevajadzīgiem sīkumiem mistiskā daudznozīmībā ieskauj arī cilvēku ar viņa domām un emocijām.

Ata Jākobsona izstāde „Frekvences (Eiforija)” tiecās pieskarties daudziem ontoloģiskiem jautājumiem, runājot par eksistenci, par mūsu spējām to tvert visā pilnībā, par garīgās un materiālās eksistences attiecībām, un, visbeidzot, arī par iespēju ielūkoties neeksistences tukšumā. Skatoties uz it kā miglā izgaisušajām sejām, varēja tikai nojaust, kādi bijuši portreti, pirms gleznotājs tos bija sācis dzēst. Kā skaidro pats mākslinieks: „Es uzgleznoju diezgan reālistiski un tad sāku dzēst, atsakoties no detaļām, kas varbūt var novērst uzmanību no svarīgākā. Strādājot uztvere kļūst tik jūtīga, ka reizēm izdzēšu gandrīz visu.”

Dzēšanas procesu Jākobsons izmanto kā mistisku rituālu, kas rezultātā palīdz notvert to, kas ir aiz ierasta sejas atveidojuma – kaut kas bezgalīgi vienkāršs, līdzīgs brūnganam tējas pleķim uz galdauta, bet vienlaikus bezgalīgi sarežģīts savā abstraktajā nosacītībā. Šī portretu galerija man atgādināja britu tēlnieka Entonija Gormlija (Antony Gormley) darbu Blind Light, kas 2007. gadā bija izstādīts Heivorda galerijā (Hayward Gallery) Londonā. Liels, caurspīdīgs kubs tika piepildīts ar tvaiku, lai rastos tik bieza migla, ka tajā ne tikai kumeliņš varēja pazust, bet arī apmeklētāji nespēja neko saredzēt izstieptas rokas attālumā. Skatoties, kā cilvēka ķermenis pakāpeniski izpeld no baltās miglas un atkal pazūd tajā, kļūstot par tīru gaismu, varēja redzēt, kā priekšmeti pārtop abstrakcijā, nezaudējot materialitāti. Līdzīga mistika staroja arī no Jākobsona daudzajiem neierāmētajiem audekliem, kas blīvi karājās „Māksla XO” galerijas dziļumos. Arī tajos matērija tiecās pārtapt par gaismu, sastingstot pēdējā brīdī, it kā lai dotu skatītājam iespēju pašam pārliecināties par notiekošajām pārvērtībām. Svarīgi, ka šī darbu sērija aizsākusies jau 2013. gadā un pēc būtības parāda to transformāciju, kas notikusi ar pašu Jākobsonu, kurš līdz šim bija zināms kā figurālās glezniecības žanra pārstāvis. Tādējādi izstāde „Frekvences (Eiforija)” bija priekšvārds mākslinieka pārdomām ne tik daudz par to, ko mēs redzam, cik par to, ko mēs neredzam, – pārdomām, kas bija vainagojušās ar izcilo pagājušā gada izstādi Dark Matter Mūkusalas Mākslas salonā. Toreiz par galveno tēmu bija kļuvis jau kaut kas pavisam mistisks un netverams – tumšā matērija, kas ir uztverama tikai tādējādi, ka tā deformē mūsu realitāti. Tāpēc šo izstādi bija interesanti aplūkot ne tikai kā pašvērtīgu mākslas projektu un nereālu, sapnim līdzīgu mistiski miglainu pasauli, kādu mākslinieks parasti mēdz uzburt savos darbos, bet arī kā aizraujošu hroniku, kas vēstīja, kā Atis Jākobsons savā daiļradē aiz pēdējiem izgaistošajiem siluetiem atklājis tumšo matēriju.
 
Atgriezties