VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Attiecībās ar mākslu
Inga Bunkše
UPB mākslas kolekcijas izstāde „Ceturksnis”
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
05.02.–10.04.2016.
 
Maija Tabaka. Tautas svētki. Audekls, eļļa. 120 × 90,5 cm. 2015
Foto: Elza Kampara
 
„Māksla bagātina pragmatisko pasauli,” UPB mākslas kolekcijas izstādes „Ceturksnis” atklāšanā Daugavpils Marka Rotko centrā teica tās pamatlicējs un veidotājs – „UPB holdings” padomes priekšsēdētājs Uldis Pīlēns. Ar šo izstādi uzņēmums svinēja savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju, atskatoties uz savu biznesa un korporatīvo attiecību filozofiju. Kolekcija ir krietni jaunāka – tās sākums meklējams 2002. gadā, kad Liepājas būvniecības kompānijas biroja vestibils tika pārvērsts par galeriju, investējot speciālā aprīkojumā un apgaismojumā. Ideja, kā atzīst Uldis Pīlēns, tolaik, iespējams, radusies braucienos uz Skandināviju, tur iepazīstot sakārtoto un estētiski pārdomāto biznesa vidi. Tad arī dzimusi doma korporatīvās darbības apvienot ar publiskajām aktivitātēm. Galerijā pirmā bija Ojāra Feldberga tēlniecības darbu skate. Kad pēc izstādes Feldberga darbi kļuva par biroja sastāvdaļu, ideja attīstījās tālāk – uzņēmumam pašam veidot savu mākslas darbu kolekciju. Sākumā kolekcijas veidošana nav bijusi mērķtiecīga, izvēli vadījuši emocionāli lēmumi. Bijusi iecere veidot kolekciju no zīmējošo, gleznojošo arhitektu darbiem; tai impulsu devis kolekcijas pirmais darbs – igauņu arhitekta un teorētiķa Leonharda Lapina dāvinātā grafika.

Uldis Pīlēns ir arhitekts, studiju laikā apguvis arhitektūras un mākslas vēsturi, kas arī veidojušas fundamentālu izpratni par mākslu un tās attīstības procesiem. Reizi divos mēnešos UPB galerijā tika aicināti veidot izstādes Latvijas vadošie mākslinieki, no šīm izstādēm tika iegādāti mākslas darbi, līdz gadu gaitā izveidojusies plaša mākslas darbu kolekcija.

Tomēr kolekcijas kodols ir Ulda Pīlēna laikabiedru darbi, kas radīti 90. gados, pārmaiņu laikos. Uldis Pīlēns, stāstot par šo darbu izvēles principiem, uzsver, ka, apmeklējot un apbrīnojot lielo mākslinieku izstādes Eiropas muzejos, nonācis pie secinājuma, ka darbi, kas tapuši pirms lielām kataklizmām, pārmaiņām, ir visinteresantākie. Radies secinājums, ka mākslinieki ar daudz jutīgākiem „sensoriem” uztver šīs pārmaiņas vēl pirms pragmatiskā sabiedrības daļa spēj tās definēt. Tāpēc kolekcijas papildināšanai meklēti un iegādāti arī darbi, kas apzīmogoti ar pārmaiņu laiku un kuros ir izjūtas, kas saistās ar pārmaiņām – gaidas, romantika, vilšanās – un kas tik precīzi izpaužas gleznu enerģētiskajā vibrācijā. Šajos darbos pat nav jābūt risinātām revolucionārām tēmām, tiem nav jābūt radītiem konkrētos datumos, lai sajustu spēku.

Pateicoties izstādes iekārtotājai Sandrai Krastiņai, kolekcijas darbi, kas radīti dažādos gados, atšķirīgos rokrakstos un temperamentos, Marka Rotko centra izstāžu zālē veiksmīgi sasaistās, papildina cits citu un demonstrē Latvijas mākslas spēku. Izstādes centrālajā daļā novietota Ilmāra Blumberga grafiku un skulpturālo darbu grupa ar vienotu nosaukumu „Kalpotājs”. Mākslinieks vēl paspēja saņemt atklāšanas fotogrāfijas... Ilmārs Blumbergs Kalpotāja tēlu attīstījis jau vairākus gadus. Tas veidojies un transformējies, kādā personālizstāde reiz iesaistot zīmju spēlē pat skatītājus – darbu nosaukumi bija novietoti zemē tā, ka, tos lasot, nācās paklanīties mākslas darbiem. Uldis Pīlēns uzsver domu, ka spēcīgajam tēlam nav saistības ar kalpotāju – jūgam pakļauto cilvēku. Tas ir cieņpilns miera līgums ar cilvēkiem un pasauli.

Kolekcija arvien tiks papildināta, nākotnē tās veidošanu uzticot jaunajai „UPB holdings” operatīvo vadītāju paaudzei, kas darbu uzsāka pagājušā gada janvārī. Viņi arī būs tie, kas veidos uzņēmuma nākamā ceturkšņa filozofiju.
 
Atgriezties