VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
No LNB Mākslas lasītavas

 
Carroll, Noël. On Criticism. Series: Thinking in Action
Routledge, 2009. 224 lpp. ISBN 9780415396219

Izdevuma ievadā filosofs Noels Kerols raksta: „Šī grāmata ir vingrinājums kritiskajā filosofijā jeb, kā to reiz dēvēja, metakritikā. Tas ir mākslas (vai estētikas) filosofijas atzars, kura pētījuma objekts ir mākslas kritika.” Aktualizējot jautājumu par mākslas kritikas uzdevumiem, autors kā vienu no izdevuma vadmotīviem akcentē atskārsmi, ka vairums mūsdienu kritiķu mākslas darba vērtējumu ir atzinuši par sava darba vismazāk būtisko aspektu. Kerols oponē šādai pieejai. Atskats uz mākslas kritikas vēsturi ļauj viņam argumentēt domu – kritiķa patiesais uzdevums nav vienkārši aprakstīt vai atsegt apslēptās nozīmes, bet gan noteikt, kas ir konkrētā mākslas darba vērtība. Tādā veidā filosofs runā par humānistisku kritikas koncepciju, un šajā gadījumā tā fokusējas uz mākslinieka sasnieguma atklāsmi caur darba radīšanu vai tā izpildīšanu. Autors atzīst, ka veiksmīgai kritikai būtu gan jāpievēršas kontekstualizēšanai, gan jānododas mākslas darbu interpretēšanai, tomēr viņš īpaši uzsver un aicina pievērst uzmanību apstāklim, ka pēdējā laika tekstos reti tiek pieminēts paša mākslinieka nolūks un tā nozīme. Iekļaujot piemērus no vizuālās, performanču un literārās mākslas, kā arī laikmetīgās kritikas, Kerols tiecas pārliecināt, ka mākslas darba novērtējums ir vitāli nepieciešama sarunu sastāvdaļa.


Art and Ethical Criticism
Edited by Garry L. Hagberg. Wiley-Blackwell, 2010. 304 lpp. ISBN 9781444337877

Mākslas lasītavas grāmatu plauktos atrodas plašs mākslas kritikai veltītu izdevumu klāsts, tostarp Klementa Grīnberga tekstu apkopojums, Rozalindas Krausas grāmatas un citi nu jau par žanra klasiku atzīti darbi, tostarp polemikas par redzamāko domātāju atziņām šajā jomā. Tāpat piedāvājumā ir dažādi tekstu rakstīšanai veltīti apcerējumi, kas var sniegt radošu ierosmi un piedāvāt vielu aizraujošām diskusijām gan iesācējiem studentiem, gan ar pieredzi apveltītiem mākslas apskatniekiem. Aktuālo notikumu kontekstā interesants ir filosofa Gerija L. Hāgberga sastādītais rakstu krājums Art and Ethical Criticism, kas pievēršas mākslas un morāles kompleksajām attiecībām. 12 autori, lielākoties ar estētikas disciplīnu nodarbināti filosofi, savās esejās izvērš hrestomātiskus jautājumus, piemēram, – vai apstāklis, ka mākslas darbs sevī ietver morālu nostāju, kas atzīta par kaitīgu, mazina tā māksliniecisko vērtību, un otrādi – vai slavējamu morāles principu propagandēšana vairo tā māksliniecisko kvalitāti? Vai varbūt mākslinieciskā vērtība pamatā ir tikai formāla un estētiska un darbā paustajai morālei ar to nav nekādas saistības? Risinot šo tēmu, kas aizved plašumos, autori aplūko piemērus no mākslas, fotogrāfijas, literatūras un mūzikas.


Italian Futurism, 1909-1944: Reconstructing the Universe
Guggenheim Museum, 2014. 352 lpp. ISBN 9780892074990

Grāmata nāca klajā kā izstādes katalogs vērienīgai ekspozīcijai, kas bija aplūkojama Solomona Gugenheima muzejā 2014. gadā. Kā norādījuši izdevuma veidotāji, tās mērķis bija sniegt padziļinātu izpratni par šo spilgto, taču ASV samērā reti apskatīto modernisma virzienu. Līdz ar to apkopotās esejas un ap 300 reproducēto darbu pievēršas futūrisma vēsturei hronoloģiski – no F. T. Marineti manifesta publicēšanas 1909. gadā līdz virziena norietam Otrā pasaules kara beigās. Piedāvājot mūsdienīgu skatījumu, katalogā aptvertās izpausmes skar ļoti plašu mākslas veidu loku: glezniecību, tēlniecību, fotogrāfiju, kino, brīvās formas dzeju, publicistiku, mūziku, teātri, performanci, kā arī arhitektūru, keramiku, dizainu, modi un reklāmu. Futūrisma pārstāvju vidū izceltas klasiskas figūras: Džakomo Balla, Umberto Bočoni, Antons Džulio Bragalja, Fortunato Depēro, Džerardo Dotori, Ivo Panadži, Rosa Rosà (Edītes fon Hainavas pseidonīms), Luidži Rusolo, Tato, kā arī vairāki citi ziņkāri raisoši autori.

Izdevums ir labs studiju materiāls un būs noderīgs ikvienam 20. gs. sākuma mākslas virzienu interesentam.


Brayer, Marie-Ange; Alison, Jane. Future City: Experiment and Utopia in Architecture
Thames & Hudson, 2007. 336 lpp. ISBN 9780500286517

Grāmatas autores uzlūko pilsētu kā vissarežģītāko civilizācijas manifestāciju. Kopš senseniem laikiem arhitekti un būvnieki ir centušies veidot pilsētvidi funkcionālu un ērtu dzīvošanai, kā arī – vizuāli pārsteidzošu. Sekojot apstākļiem, laikam un cilvēku vajadzībām, daudzas pilsētas šķautnes attīstās dabīgi, taču citi tās aspekti izriet tieši no atsevišķu vizionāru radikālas iztēles un viņu meistarīgas iejaukšanās. Akcentējot pēdējo, tiek piedāvāts apjomīgs ieskats, kas vēsta par spožiem un inovatīviem arhitektūras eksperimentiem no no 20. gs. 50. gadiem līdz 21. gs. Starp 60 izceltajiem autoriem – Rems Kolhāss, Zaha Hadida, Pīters Kuks, Daniels Lībeskinds un citi, tostarp arī vairāki mūsdienās atzīti arhitektu biroji.

Šo izdevumu var raksturot kā aizraujošu, biezi ilustrētu grāmatu ar koncentrētu informācijas devu. Labi pielietojama gan vispārīgai uzziņai, gan radošā darba inspirācijai, jo veiksmīgi apliecina izdomas plašo vērienu un potenciālu. Noteikti būs saistoša māksliniekiem un katram pārsteidzošu formu, konstrukciju un ideju cienītājam.


Mākslas lasītava atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāvā, Mākslas un mūzikas centrā. Grāmatas lasīšanai uz vietas meklējiet lasītavas brīvpieejas plauktos vai rezervējiet elektroniski LNB mājaslapā www.lnb.lv. Par bibliotēkas jaunieguvumiem varat uzzināt sadaļā „Aktuāli”. Vairāk informācijas par LNB un Mākslas un mūzikas centra ikdienas aktualitātēm www.facebook.com/lnb.lv un www.facebook.com/mmcentrs.
 
Atgriezties