VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Stiprā ūdens spēks
Eva Rotčenkova
Nele Zirnīte Origin
Starptautiskā izstāde „Stiprais ūdens. Oforta ģildei – 5”
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
17.11.2015.–17.01.2016.
 
Nele Zirnīte. Resistance. Autortehnika neig, monotipija. 50×70cm. 2014
 
Abas izstādes ir cieši saistītas, jo Nele Zirnīte ir gan biedrības „Oforta ģilde” vadītāja (ģildmeistare), gan starptautiskā projekta „Stiprais ūdens” idejas autore un organizētāja jau piecus gadus. „Ieceres nāk un plivinās dvēseles labirintos te izgaistot, te atkal iemirdzoties... Laiks rūpīgi atsijā un atlasa tās dzīvotspējīgākas. Viena no tām ir „Oforta ģilde”. Kopējās izstādes ir svētki, kad tiek ieskandināta „oforta stīga”. Rodas liela orķestra sajūta, un katra autora līdzdalība ir oriģināla un neaizstājama. Personāzstāde Origin („Pirmsākums”) tiek veltīta „„Oforta ģildei”, maniem laikabiedriem, kurus vieno viena mīlestība – oforts,” stāsta māksliniece.

Neles Zirnītes personālizstādē skatītāji varēja iepazīties ar jaunāko veikumu – spilgtām un izteiksmīgām kompozīcijām, kurās mijas oforts un autortehnika neig, arvien lielāku nozīmi piešķirot krāsas intensitātei. Autortehnika, kuru eksperimentējot ar fotogravīras tehnikām izveidojuši Nele Zirnīte un Jegors (latviskojot Igors) Rostovs, nosaukta, apvienojot mākslinieku vārdu pirmos divos burtus. Darba Origin (monotipija, autortehnika neig 62 x 65 cm, 2015) centrā liela sarkani oranžīga ola, kuru caurauž neskaitāmu sazarojumu džungļi – asinsvadi, pa kuriem cirkulē dzīvības sula. „Pirmsākums” kā jēdziens ir daudzslāņains un ietilpīgs – tas ir gan kaut kā jauna sākums katram individuāli, gan dzīvības sākotne un visaptveroša mīlestība, kas ir visa pamatā. Neles Zirnītes darbiem raksturīgas smalkas pārejas, niansētas tonālās gradācijas un perfekta ieceres realizācija, lielu uzmanību veltot atsevišķu formu detalizācijas izstrādei, kas nepieļauj kļūdas vai neprecizitātes, lai gan darba process ir ļoti radošs un ne vienmēr pilnībā paredzams. Tas ir smags un neatlaidīgs darbs, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, bet skatītājam būtu baudāms tikai vieglums un domas lidojuma vizualizācija kā spārnu pieskāriens mūžībai („Miriādes 4”, oforts, sausā adata, autortehnika neig, 50 x 65 cm, 2014).

Vienmēr liela nozīme viņas darbos bijusi dabas un cilvēku attiecību metaforām. Sirreālo fantāziju valstībā mijas emocijas un dabas formas, piemēram, bangojoša jūra (Resistance, autortehnika neig, monotipija 70 x 50 cm, 2014), kas kā emocionāli piesātināta dinamiska un ekspresīva stihija vairkkārt parādās arī šajā izstādē.

Neles Zirnītes darbos ietvertā daudzslāņainība ir klātesoša ne tikai darba vēstījuma idejiskajā, bet arī fiziskajā plānā – proti, māksliniece nereti viena estampa veidošanā izmanto airākas klišejas („Cerību iela”, oforts, autortehnika neig, 57 x 68 cm, 2015), radot unikālus oriģinālu novilkumu eksemplārus pretstatā oforta tiražēšanas iespējām. Perfekti pārvaldot un radoši dažādojot ofortu, māksliniece jau vairākus gadus daudziem saviem darbiem kā tehniku norāda „neig – autortehnika”: „Monotipijas izmantošana uz dobspiedes tehnikā izveidotas klišejas palīdz radīt daudzdimensionālas vides klātbūtnes efektu. Katrs novilkums ir neatkārtojams. Daudz eksperimentējot ar fotogravīras principa tehnikām, izkristalizējās autortehnika ar nosaukumu neig.”

Starptautiskajā projektā „Stiprais ūdens”, kas šogad vienlaikus bija arī „Oforta ģildes” piecu gadu jubilejas izstāde, Latviju pārstāvēja ģildes biedri. Ģildes vadītāja Nele Zirnīte par šī gada izstādes kuratori uzaicināja šo rindu autori.

Gados vecākais izstādes dalībnieks ir Valentīns Ozoliņš, kurš piedalās ar ofortu „Aparta zeme” (55,8 x 50 cm, 1985). Savukārt Gunārs Krollis īpaši šai izstādei radījis triptihu “Vīruss” (oforts, 63 x 30 cm, 2015). Tāpat jāmin Arturs Ņikitins un Lolita Zikmane, kas jau pieskaitāmi pie klasiķiem, kā arī citi autori, kuri oforta tehnikā sevi pierādījuši kā izcilus meistarus (Nele Zirnīte, Jegors Rostovs, Inese Troska, Baiba Kalna, Ieva Deksne, Varis Krauklis, Jekaterina Grjazeva, Baiba Damberga, Ina Voroncova, Gabija Priede, Marita Grase-Maizīte, Signe Štrauss). Starp jaunākajiem ģildes biedriem jāatzīmē Anna Zandberga-Šenke un Alex Ets, kurš piedalās ar triptihu Great Expectations (dobspiedums, 27 x 46 cm, 2015). Ļoti izteiksmīgs ir Jegora Rostova oforts „Matti Miliusa piemiņai” (40 x 32 cm, 2015), kas veltīts nesen (2015. gada jūnijā) mūžībā aizgājušajam igauņu mākslas kolekcionāram. Abstarktais, daudzslāņainais darbs ietver reminiscences par krievu avangarda mākslinieka Kazimira Maļeviča „Melnā kvadrāta” tēmu un dvēseles kosmiskās apziņas būtību. Izstādē aplūkojami arī divi ģildmeistares Neles Zirnītes darbi („Uz tikšanos”, 16,5 x 49 cm, 2003; „Origin (Zelta pļava)”, 50 x 65 cm, sausā adata, akvatinta, autortehnika neig, 2015).

Visplašāk – ar 16 autoru darbiem – izstādē ir pārstāvēta Šveice, ar kuru izveidojusies nozīmīga sadarbība jau iepriekšējos gados, kad 2013. gadā izstāde „Stiprais ūdens-3” no Latvijas ceļoja uz Bāzeli. Līdzās šiem autoriem izstādē piedalās arī mākslinieki no ASV, Brazīlijas, Čehijas, Indijas, Japānas, Krievijas, Nīderlandes, Lietuvas, Polijas, Spānijas un Ukrainas.
 
Atgriezties