VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Tukuma muzejam 80
Inese Klestrova
Tukuma muzeja 80 gadu jubilejas izstāde
Tukuma Mākslas muzejs
31.10.2015.–31.01.2016.
 
Ērika Gulbe. Klusā daba. Audekls, eļļa. 100 × 80 cm. 1973
Foto: Mārtiņš Lablaiks
 
Tukuma muzeja pirmsākumi rodami 1935. gada 30. decembrī, kad pilsētas valde pieņēma lēmumu dibināt mākslas muzeju. Ar pārdrošu un, kā vēlāk izrādījās, veiksmīgu ideju veidot provinces pilsētiņā „mūzu templi” šo lēmumu izprovocēja tukumnieks gleznotājs Leonīds Āriņš.

Veids, kā Tukuma Mākslas muzeja pamatlicējs Leonīds Āriņš komplektēja mākslas darbu kolekciju, lielā mērā arī noteica tās saturu. 1953. gadā Āriņš savā dienasgrāmatā par muzeja aizsākumiem raksta: „Sākās viss kā priecīgs joks, kā jauka bezrūpīga rotaļa. Krāšu bildes no draugiem, kāda kuram raksturīga.” Šis zīmīgais citāts nepastarpināti norāda uz to ceļu un avotiem, no kuriem muzeja krājumā nonācis tas vai cits darbs tā sākumposmā. Vācot darbus topošajam muzejam, Āriņš apstaigāja gan studiju biedrus un draugus, gan akadēmijas pasniedzējus un māksliniekus „ar vārdu”, saņemot dāvinājumā lielu daļu no muzeja atvēršanai nepieciešamajiem mākslas darbiem.

Izstādē skatāmi mākslas darbi no muzeja pirmās atklāšanas izstādes 1936. gadā un 1938. gada pirmās pastāvīgās ekspozīcijas – Jāņa Pūpola „Studija” (1923), Valdemāra Tones „Anna” (1937) un Johana Valtera „Viļņi” (1920– 25), tāpat arī Burkarda Dzeņa monumentālās formās veidotā koka skulptūra „Bēgle” (1935), kas bija Kultūras fonda dāvinājums muzejam.

20. gadsimta 40. gados ārsts Krišjānis Katlaps Irlavā, līdzīgi kā gleznotājs Leonīds Āriņš Tukumā, izveidoja muzeju ar izcilu mākslas darbu kolekciju. Šis muzejs uzskatāms par Tukuma Mākslas muzeja un Tukuma mākslinieku pirmo iedvesmoto atvasi; darbus tā krājumam palīdzēja izvēlēties mākslinieks Uga Skulme. 1945. gada nogalē muzejs kļuva par Tukuma muzeja filiāli, bet 1949. gadā pēc Irlavas mākslas muzeja likvidēšanas un ārsta Krišjāņa Katlapa aresta gleznas nonāca Tukuma mākslas muzejā. No Irlavas kolekcijas jubilejas izstādē eksponēta Jāņa Tīdemaņa ekspresīvā glezna „Karnevāls” (1949), Leo Svempa „Vasarnīca” (ap 1940) un Oļgerta Jaunarāja „Pagalms” (1943).

60. gadu sākumā muzejiem radās plašākas iespējas centralizēti papildināt savus krājumus ar Kultūras ministrijas palīdzību. Kaut arī Tukuma muzejs vairs nebija valsts finansēts muzejs, tā kolekcijas un profesionālās darbības dēļ Kultūras ministrija labprāt atbalstīja jaunu mākslas darbu iegādi. Muzeja direktore Auguste Kapmane pilnībā izmantoja visas iespējas papildināt muzeja krājumu ar kvalitatīviem pirmspadomju perioda mākslas darbiem, gandrīz dubultojot Leonīda Āriņa vākumu.

Pagājušā gadsimta 70. un 80. gados Tukuma muzejs piedzīvoja zināmu uzplaukumu gan krājuma papildināšanas un sistematizācijas, gan izstāžu un pasākumu rīkošanas ziņā. Šai laikā muzeja krājumā nonākusi liela daļa izstādē patlaban skatāmo darbu, papildinot kolekciju ar gleznām, kas iezīmē modernisma glezniecības kopainu Latvijas mākslā. Tās saņemtas gan kā dāvinājumi no autoriem – Ulda Zemzara, Leonīda Āriņa – un kultūras iestādēm – Mākslinieku savienības, Valsts Mākslas muzeja un Tukuma J. Raiņa vidusskolas –, gan arī kā atsevišķi pirkumi no autoriem.

Izstādes koncepcijā līdzās izcilāko muzeja kolekcijas darbu aktualizēšanai ietverta ideja uzsvērt to mākslinieku daiļradi, kurā spilgti parādās individuāli formas meklējumi, mākslinieciskās valodas savdabība un iekšējā neatkarība. Jānis Tīdemanis, Jānis Pauļuks, Georgs Šenbergs, Rūdolfs Pinnis, Ērika Gulbe, Leonīds Āriņš bija sava laika „autsaideri”, sava ceļa gājēji, bieži vien nesaprasti un nenovērtēti, tomēr tas neliedza viņiem sekot savai iekšējai balsij, turpināt uzsākto meklējumu līniju, turēt augstu pašiem sev uzstādīto latiņu.

Paralēli Tukuma muzeja 80 gadu jubilejas izstādei muzeja telpās atklāta arī virtuālā ekspozīcija „Tukuma Mākslas muzejs cauri laikiem”, kas tapusi ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Tukuma novada domes atbalstu. Tajā iespējams ne vien ielūkoties muzeja tapšanas un darbības vēsturē, bet arī digitāli iepazīties ar vairāk nekā 250 gleznām no Tukuma Mākslas muzeja krājuma.
 
Atgriezties