VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Rīgas Porcelāna muzeja izdevumi
Marta Šuste

 
 
Viens no Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzeja darbības misijas nozīmīgiem stūrakmeņiem ir Rīgas porcelāna ražotņu vēstures un produkcijas māksliniecisko iezīmju izpēte. Līdz šim porcelāna vēstures pētniecībā Latvijā jau ir pievērsta uzmanība Latvijas brīvvalsts laika unikālo mākslas porcelāna artefaktu izpētei, plaši skatot gan darbnīcas „Baltars” porcelānu, gan Kuzņecova un Jesena porcelāna fabrikās pēc Latvijas mākslinieku metiem radītos autordarbus.

Rīgas Porcelāna muzeja kolekcijas unikalitāti lielā mērā veido Rīgas porcelāna rūpnīcas sērijveida produkcijas mantojums, kas par muzeja darbības un krājuma komplektēšanas pamatvirzienu nosaka Rīgā rūpnieciski ražotā porcelāna saglabāšanu, pētīšanu un jaunatklātās informācijas nodošanu sabiedrībai. Šim mērķim kalpo muzeja pētījumi, kas no 2005. gada rezultējas drukātos izdevumos sērijā „Rīgas porcelāns. 20. gs. 50.–90. gadi”.

Kā pirmais tika izdots Latvijas porcelāna dizainā nozīmīgākajai personībai – māksliniecei Zinai Ulstei veltīts katalogs („Zina Ulste. Porcelāns”, 2005), kurā līdzās viņas unikālo un sērijveida darbu apkopojumam publicēti arī porcelāna speciālistu Zandas Zībiņas un Zigurda Konstanta raksti par mākslinieci un laikmetu, kad viņa strādāja.

Pēc ilgāka pārtraukuma Rīgas Porcelāna muzejs laida klajā sīkplastikas kolekcijas zinātnisko katalogu „Rīgas porcelāns. Sīkplastika. 20. gs. 50.– 90. gadi” (2012). Katalogs veidots, atsaucoties uz pēdējos gados sabiedrībā pieaugošo interesi par Rīgā ražotajām porcelāna figūrām, ar vēlmi sniegt iespējami plašu informāciju par to tapšanas apstākļiem, vēsturi un māksliniekiem, kas figūras radījuši. Katalogā publicēti tobrīd visi Rīgas Porcelāna muzeja kolekcijas sīkplastikas darbi ar pilniem zinātniskajiem aprakstiem, reprezentējot plašo Rīgā ražoto sīkplastikas figūriņu klāstu – dzīvniekus, tautumeitas un tautudēlus, grāmatu turētājus, garšvielu trauciņus, suvenīrus un citus dekoratīvus priekšmetus, kas savā dažādībā liecina par gaumes un stilu maiņām 20. gadsimta laikā, kā arī par Rīgas porcelāna meistaru izdomas bagātību. Priekšmeti grupēti pēc autoriem un ražošanas periodiem, papildus doti visu zināmo sīkplastikas meistaru īsi biogrāfiskie dati. Ar desmit populārākajiem sīkplastikas autoriem, to biogrāfijām un darbiem lasītājs tiek iepazīstināts tuvāk. Tie ir Levons Agadžanjans, Beatrise Kārkliņa, Latvīte Medniece, Aina Mellupe, Rimma Pancehovska, Aldona Elfrīda Pole-Āboliņa, Zina Ulste, Ilga Vanaga, Vera Veisa un Mārtiņš Zaurs. Rīgas porcelāna fabrikās 20. gs. otrajā pusē sīkplastikas figūras tika veidotas, realizējot gan fabrikas, gan brīvi strādājošu mākslinieku un tēlnieku modeļus, tādējādi katalogā sniegtā informācija iepazīstina gan ar Latvijas dizaina vēstures personībām, gan ar atsevišķu Latvijas tēlnieku daiļrades šķautnēm.

Katalogu papildina porcelāna mākslas un vēstures izpētē specializējušos pētnieku raksti, kuros aplūkota porcelāna sīkplastikas tapšanas tehnoloģijas vēsture un principi (Inese Brants), porcelāna sīkplastikas ražošanas tradīcijas Latvijā (Zanda Zībiņa) un porcelāna sīkplastikas dizains kā mākslinieka un fabrikas sadarbības rezultāts padomju laikā (Marta Šuste). Pētījumi aktualizē šī porcelāna mākslas veida kā Latvijas kultūrvēstures mantojuma nozīmību, kā arī ļauj izprast tā galvenos funkcionālos un dekoratīvos uzdevumus un popularitātes kāpumus un kritumus dažādos laikposmos. Izdevumā „Rīgas porcelāns. Sīkplastika. 20. gs. 50.–90. gadi” apkopota pašlaik pilnīgākā informācija par savulaik populārajām Rīgā ražotajām porcelāna figūriņām.

Grāmata paralēli lasāma latviešu, krievu un angļu valodā, tās zinātniskā redaktore ir Zanda Zībiņa, māksliniece – Alise Landsberga, fotogrāfiju autors – Didzis Grodzs.

Šobrīd Rīgas Porcelāna muzejā sagatavošanā ir nākamais izdevums sērijā „Rīgas porcelāns. 20. gs. 50.–90. gadi” – Rīgas porcelāna rūpnīcas ilggadējās mākslinieces, lielas daļas sērijveida priekšmetu formu un dekoru autores Beatrises Kārkliņas darbu katalogs.

2014. gadā muzejs laidis klajā rakstu krājumu „Stili un virzieni Latvijas rūpnieciskajā mākslā. Porcelāns” ar mērķi kontekstualizēt porcelānu Latvijas materiālās kultūras vēsturē. Izdevumā astoņos speciālistu sagatavotos rakstos 20. gadsimta porcelāna ražošanas un mākslas vēsture skatīta, sasaistot to ar procesiem citās mākslas, kultūras un rūpniecības jomās, piemēram, arhitektūrā, interjerā, mēbeļu un iekārtu dizainā, grafikā un glezniecībā. Šādā kontekstā Latvijas porcelāns iepazīstams sakarībās starp laikmetu, sabiedrību, kultūrvidi, ražošanu un indivīdu tajā. Jaunākais Rīgas Porcelāna muzeja izdevums ir monogrāfija par mākslinieci Inesi Brants „Mīlestība uz mūžu. Apgleznots porcelāns” (2015), kurā pirmo reizi latviešu valodā lasāmi izsmeļoši porcelāna apgleznošanas tehniku vēstures, izmantošanas paņēmienu un vizuālo efektu apraksti, kuru autore ir šo dekoratīvās mākslas veidu praktizējošā māksliniece Inese Brants ar pieredzi arī šīs tēmas teorētiskā pētniecībā. Apraksti ilustrēti ar mākslinieces jaunākajiem darbiem. Plašs, uz personisko pieredzi balstīts kultūrvēsturisks laikmeta stāsts rodams ilustrētajā Ineses Brants autobiogrāfijā. Kopumā grāmata caur dažādiem mākslas darba tapšanas aspektiem sniedz izzinošu informāciju par porcelāna apgleznošanu kā mākslas veidu.
 
Atgriezties