VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
No LNB Mākslas lasītavas

 
Rosalind E. Krauss. Passages in Modern Sculpture
Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996. 308 p.
ISBN 0262610337

Rozalindas Krausas darbs (pirmiz devums 1977) pārpublicēts jau vairāk nekā desmit reižu, apliecinot, ka tas kļuvis par klasiku laikmetīgās tēlniecības teorijas jomā. Autore norāda, ka jaunlaiku estētikā tēlniecība tika definēta kā tāda, uz kuru attiecas tikai telpas, bet ne laika dimensija, taču 20. gs. mainījusies gan tēlniecība, gan teorija. Var sacīt, ka tēlniecība ir „medijs, kas novietots uz robežas starp miera stāvokli un kustību, apturētu laiku un laika plūdumu”. Izsmeļoši analizējot 19. gs. beigu un 20. gs. skulpturālo objektu piemērus, Krausa pēta to nozīmes konstruēšanas mehānismus un argumentē, ka 20. gs. tēlniecībā nozīme netiek strukturēta kā naratīvs. Nozīme rodas pieredzes procesā, turklāt, piemēram, Dišāna un Brinkuši darbos tā var būt monolīta un neanalizējama, savukārt sirreālismā sašķelta, veidojot „savādas pieredzes salas”, kas iejaucas reālās telpas un cēloņsakarības struktūrā. Minimālisma skulptūras un instalācijas vēsture ir pastāvīgi jaunas tēlniecības sintakses – un jauna vērotāja redzesleņķa – meklējumi.


Nude Men: From 1800 to the Present Day. Ed. by Elisabeth Leopold, Tobias G. Natter
Munich: Hirmer, 2012. 368 p.
ISBN 9783777458519

Kaila vīrieša atainojumam mākslas vēsturē ir cienījams stāžs. Tomēr, ja salīdzina ar sievietes tēlam veltīto pētījumu skaitu, tas nav bijis gana populārs studiju priekšmets. Rakstu krājums Nude Men tiecas labot šo līdzsvara trūkumu, vēršot lasītāja uzmanību uz virkni gleznu, tēlniecības darbu un fotogrāfiju, kas ir raisījušas rezonansi un arī turpina vedināt domāt par pieņēmumiem attiecībā uz ķermeni un vīrišķību.

Izdevums aizrauj ar plašo un daudzveidīgo vizuālo materiālu, kas piedāvā intriģējošu ekskursiju mākslas vēsturē, sekojot vīrieša akta attēlojumam mākslas darbos no 1800. gada līdz mūsdienām. Pēc ieskata modeļa zīmēšanas tradīcijās Eiropas akadēmijās tēmas izklāsts turpinās caur vīrišķā reprezentāciju Franču revolūcijas laikā, Edvarda Munka un viņa laikabiedru provocējošajos darbos un vēlīnā impresionisma piemēros. Austriešu mākslinieku Egona Šīles un Riharda Gerstla psiholoģiski ekspresīvie pašportreti kalpo par raksturojumu 20. gs. sākumā ienākošajām tendencēm; apskatīto autoru vidū ir arī Žans Kokto, Deivids Hoknijs, Endijs Vorhols, Pjērs Molinjē, Roberts Mepltorps, Nena Goldina, Luīze Buržuā un daudzi citi. Grāmatā iekļautie raksti skar tādas tēmas kā vīrieša identitāte, tēla reprezentācija politiskās ideoloģijas kontekstā, vīrieša kailuma un seksualitātes semantika, iekāres atainojums modernajā mākslā, vīrieša akta izmantojums reklāmā un citas.


Mark del Vecchio. Postmodern Ceramics
London; New York: Thames & Hudson, 2001. 224 p.
ISBN 9780500237878

Salīdzinoši ar citiem mūsdienu mākslas veidiem keramika nereti tiek uzlūkota kā tradicionālāka, no aktuālajām laikmeta tendencēm atsvešinātāka dekoratīvi lietišķās mākslas forma. Šajā izdevumā viens no vadošajiem mūsdienu keramikas ekspertiem Marks del Vekio piedāvā izvērstu pārskatu par keramikas spilgtajām izpausmēm postmodernisma ziedu laikos – 20. gs. 80. un 90. gados un ievieto to plašākā kultūras kontekstā.

Grāmatas ievadā vēsturnieks Gērts Klārks raksta par keramikas izaugsmi un virzību pēc Otrā pasaules kara, kā arī pievēršas postmodernisma aizmetņiem 60.–70. gadu keramikas darbos. Turpmākajās nodaļās del Vekio secīgi atklāj raksturīgākos postmodernās keramikas stilistiskos aspektus un ietekmes. Izvēlētie piemēri aplūkoti postminimālisma, postindustriālisma, organiskās abstrakcijas, figurālās un abstraktās tēlniecības un superreālisma ietvaros; tiek analizēta formu daudzveidība un daudznozīmība, priekšmetu vizualitāte un to attiecības ar attēlu, arī straujā ornamentikas un dekoratīvisma attīstība, postmodernismam piemītošā vēstures un populārās kultūras parādību citēšana u. tml. Izdevums ir uzskatāmi un bagātīgi ilustrēts un iepazīstina ar aptuveni 130 keramikas māksliniekiem un viņu biogrāfijām.


Edward Steichen: Lives in Photography. Ed. by Todd Brandow, William A. Ewing
New York: W. W. Norton & Company, 2008. 336 p.
ISBN 9780393066265

Kā jau visaptverošā monogrāfijā pieklājas, šajā grāmatā pasaulslavenā fotogrāfa darbība aplūkota hronoloģiski, sākot ar radošajām aktivitātēm 19.–20. gs. mijā un 20. gs. sākumā un turpinot ar izvērstu Steihena veikuma pārskatu līdz grandiozās karjeras noslēgumam. Rakstu krājuma dalījums piedāvā divus galvenos skatpunktus vecmeistara mantojuma uzlūkošanā – simbolisma un modernisma perspektīvas. Autori tēmas robežās pievēršas dažādiem Steihena darbības aspektiem, lai izceltu individuālo un, protams, parādītu tā nozīmi kopējā mākslas un foto vēstures ainavā. Pirmo spilgti raksturo fotogrāfa piktoriālisma darbi un līdzdalība Alfreda Štiglica iniciētajos procesos mākslas fotogrāfijas attīstībā. Šķetinot pēckara posmu un sekojošās desmitgades, tiek izcelti Steihena izcilie komercfotogrāfijas paraugi, ikoniskā modes fotogrāfija un slavenību portretējumi. Īpaša uzmanība pievērsta viņa panākumiem, esot Ņujorkas Modernās mākslas muzeja (MoMA) fotogrāfijas nodaļas vadītāja un kuratora amatā. Lieki piebilst, ka izdevums, ko mēdz uzskatīt arī par apjomīgāko un saturiski izvērstāko Steihenam veltīto grāmatu, ietver plašu augstvērtīgi iespiestu reprodukciju klāstu.


Mākslas lasītava atrodas Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. stāvā, Mākslas un mūzikas centrā. Grāmatas lasīšanai uz vietas meklējiet lasītavas brīvpieejas plauktos vai rezervējiet elektroniski LNB mājaslapā www.lnb.lv. Par bibliotēkas jaunieguvumiem varat uzzināt sadaļā „Aktuāli”. Vairāk informācijas par LNB un Mākslas un mūzikas centra ikdienas aktualitātēm www.facebook.com/lnb.lv un www.facebook.com/mmcentrs.
 
Atgriezties