VIZUĀLO MĀKSLU ŽURNĀLS

LV   ENG
Redzēt
Elita Ansone

 
Aija Zariņa. Redzēt. Audekls, eļļa. 210 x 163 cm. 2006
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Foto: Normunds Brasliņš
 
Aijas Zariņas glezniecības koloristisko speku nosaka tīras krāsas pašvērtība. Krāsu salikumu precīzs tiešums un krāsas izvēles simbolisms, kas ierosmi guvis mitoloģijā. Nav šaubu, ka gleznā „Redzēt” dominējošais zilais ir debesu un garīgu ideālu simbols. 2006. gadā uzgleznotais darbs ir Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas pērle, ko nesen varēja aplūkot izstādē „Saules sistēmas perspektīva”. Kas tā ir par perspektīvu, ko Zariņa tajā iekodējusi? Darba koncepcija izteikta nosaukumā. Redzēšana ietver ko vairāk par apkārtnes vizuālu ieraudzīšanu. Redzēšanas ideja ir metafora par kādu redzēšanu tālāk – futūristiskā nākotnē vai tagadnes dziļākajā būtībā. Shēma, kādu Zariņa uzkonstruējusi redzēšanai, ir acis kā teleskopi, kuru uztveres centrs atrodas ārpus sevis paša, tas atdalīts no ego un redzēšanas gudrību gūst no Universa saprāta, kurā izvietots otrs acu pāris. Šautras no acīm iezīmē ceļu – mērķtiecīgu, koncentrētu un vērīgu skatīšanos.

Attēlotais indivīds ir cīnītāja tēls. Aktīvu, pat karojošu pozīciju savā mākslā Zariņa konceptuāli pieteica jau 1996. gadā, pievēršoties erceņģelim svētajam Georgam – cīnītājam ar ļaunumu, un ap 2006. gadu parādījās arī svētais Mihaēls – debesu karapulku vadītājs. Erceņģeli Mihaēlu Zariņa pati sev definējusi kā „dzīves uzdevuma” apzināšanos, kas saistīts ar sava mākslinieces pienākuma izpratni. Gleznas „Redzēt” figūras ikonogrāfija liecina, ka attēlots svētais Mihaēls, ar kuru Zariņa identificējas pati. Zariņas ideāls mūsdienās ir evolucionārs cilvēces attīstības modelis, ko nodrošināt var augsti attīstītu (redzošu) indivīdu kritiskā masa, tāpēc ikvienam „redzošajam” ir nozīme. Cilvēks kā garīga būtne evolucionē, un notiek nemanāma sabiedrības transformācija, kas nodrošina arī milenāru laikmetu maiņu. Zariņa tiecas uz ideālistisku humānisma formu, kad garīgi transformējies indivīds varēs transformēt arī sabiedrību.
 
Atgriezties